Sunday, June 5, 2011

Friday, February 26, 2010

Jawapan :

2003
S1 = B
S2 = D
S3 = D

2004
S1 = D
S2 = A
S3 = A
S4 = D
S6 = B
S7 = D
S8 = C

Thursday, February 25, 2010

Saturday, February 20, 2010

STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA

SPM 1993

1. Antara berikut, manakah kesan mungkin sekali berlaku jika negara masih bergantung kepada sektor utama?

A. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang di semua sektor

B. Pembangunan sosio ekonomi yang seimbang di seluruh negara

C. Ketidakstabilan ekonomi negara akibat turun naik harga komoditi

D. Ketidakstabilan ekonomi negara akibat pergantungan kepada barang-barang import


2. Pergantungan ekonomi Malaysia kepada eksport getah dan bijih timah pada tahun 1960an telah menimbulkan pelbagai masalah. Masalah yang dimaksudkan adalah seperti berikut kecuali

A. daya pengeluaran yang rendah

B. kadar pengangguran yang rendah

C. peluang pekerjaan yang terbatas

D. ketidakstabilan pendapatan negara


3. Apakah kesan segera ke atas ekonomi jika kerajaan terus melaksanakan projek pembinaan hospital dan klinik di luar bandar dalam keadaan ekonomi sedang mengalami inflasi?

A. kadar inflasi negara dapat dikurangkan

B. kadar pengangguran di luar bandar meningkat

C. perbelanjaan kesihatan penduduk desa tidak berubah

D. harga barang keperluan terus meningkat


4. Antara berikut manakah bukan komponen perbelanjaan mengurus kerajaan?

A. Bayaran khidmat hutang

B. Bayaran gaji dan elaun kakitangan

C. Perbelanjaan membina sekolah dan hospital

D. Perbelanjaan menyelenggarakan jalan raya


SPM 1994

5. Pernyataan berikut menerangkan mengapa sektor utama menjadi kurang penting kepada ekonomi negara sejak tahun 1960 kecuali

A. harga komoditi sektor utama turun naik dengan mudah

B. pertumbuhan ekonomi yang seimbang dalam semua sektor

C. negara terlalu banyak mengimport barangan keperluan pengguna

D. kebanyakan eksport negara terdiri daripada keluaran sektor utama


SPM 1995

6. Pergantungan kepada sektor utama menyebabkan ekonomi negara terdedah kepada turun naik harga di pasaran dunia. Mengapakah wujud keadaan sedemikian?

A. Penawaran komoditi tidak anjal

B. Permintaan komoditi anjal

C. Perbelanjaan membina sekolah dan hospital

D. Permintaan dan penawaran komoditi tidak anjal


Monday, January 25, 2010

Soalan 1

"Harga sebuah laptop jenama Accer ialah RM1,599.00. Jika ianya dijual secara insurans bayaran deposit yang perlu dibayar ialah RM300.00, dan bayaran bulanan sebanyak RM98.00

Apakah fungsi wang berdasarkan maklumat dalam rajah di atas?

A Pengukur nilai dan bayaran tertunda

B Penyimpan nilai dan bayaran tertunda

C Pengukur nilai dan perantaraan pertukaran

D Penyimpan nilai dan perantaraan pertukaran


J : A

Soalan 2

Bank Negara Malaysia mengeluarkan wang syiling bernilai RM1.00 yang diperbuat daripada logam.

Apakah nilai muka syiling jika dibandingkan dengan nilai logam tersebut?

A Setara

B Lebih tinggi

C Lebih rendah

D Berubah-ubah


J : C


Soalan 3


Antara berikut, pernyataan yang manakah menunjukkan keupayaan bank pusat mengawal bekalan wang

negara?

I Berhak mengeluarkan mata wang negara

II Berkuasa mentadbir hutang negara

III Berhak mengubah nisbah rizab tunai dan rizab berkanun bank perdagangan

IV Berhak mengarahkan setiap jabatan kerajaan membuka akaun dengan bank pusat

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV


J : B - Mencetak wang terlalu banyak menyebabkan inflasi dan menurunkan kedua-dua rizab itu juga menyebabkan bekalan bertambah dan boleh menimbulkan masalah inflasi.


Soalan 4


Cik Mazafira ingin melancong ke luar negara dan bercadang menggunakan cek kembara. Di manakah

Cik Mazafira boleh mendapatkan cek tersebut?

A Bank Pertanian Malaysia Berhad

B Bank Bumiputera Malaysia Berhad

C Bank Pembangunan Malaysia Berhad

D Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad


J : B - sebab bank perdagangan


Soalan 5


Antara perkhidmatan Bank Islam ialah membeli harta dan menyewakannya kepada pelanggan sebelum

urusan tukar milik dilakukan.

Apakah prinsip yang digunakan oleh bank tersebut?

A Al Mudharabah

B Al Takjiri

C Al Wadiah

D Al Bai Bithaman Ajil